REPARACIÓ DE RELLOTGES

Reparació de rellotges ANTICS i ACTUALS.

Els RELLOTGES ANTICS, els restaurem. Dexosidació, neteja, cura dels metalls amb banys cromats, platejats, daurats, etc. Fem les peces artesanalment, tant a mà com al torn. Si cal, recuperem les pàtines originals i la policromia de les caixes de fusta dels rellotges.

Estem en permanent contacte amb el Servei Tècnic Intern del Museu Internacional de Rellotgeria de la Chaux-du-Fonds. (Identificació, documentació, peces, etc.)

Els RELLOTGES ACTUALS els hi fem un manteniment integral. Mecànics a corda, automàtics, cronògrafs, mecanismes especials i grans complicacions, quars. Revisions completes, estanquitat, verificacions amb crono-comparador de última tecnologia.

Reparem TOTES LES MARQUES i treballem amb les Guíes Tècniques de tots els calibres antics i actuals.

El nostre SERVEI TÈCNIC, està permanentment al vostre Servei

ELS NOSTRES TALLERS DE RELLOTGERIA

Taller de rellotges de polsera, butxaca i mida més petita.

Reparació rellotges polsera mecànics i automàtics.

Part del taller on reparem els rellotges i màquines més petites: polsera, butxaca, etc..

En el nostre Taller, disposem de totes les Màquines i Eines per reparar i restaurar qualsevol rellotge, tant antic com modern.


En que consisteix una Revisió Complerta d'un rellotge mecànic a corda o automàtic ?.

Les operacions a seguir son les següents:


- Primera inspecció visual externa.

- Desmuntatge complert del rellotge. (a mesura que desmuntem comprovem   

   l'estat de les diferents peces).

 

 

 

- Neteja a fons combinada: Ultrasons i rentat a màquina tradicional amb els seus      corresponents líquids específics especials. Assecat.

   Màquines GREINER Vibrasonic ACS 900 i ELMA Super Élite.

- Comprovació estat peces un cop netes.

- Substitució de peces defectuoses.

- Muntatge i lubrificació específics de totes les parts del rellotge.

 

- Ajustaments i reglatges finals.

- Comprovació marxa amb Crono-Comparador. Màquines WITSCHI Watch      Expert III i BERGEON TEST 7000

- Neteja i poliment de caixa i armis del rellotge. Substitució, si cal, de vidre, 

  corona i juntes de goma.

- Finalment prova d'Hermetisme - Estanquitat. Màquina WITSCHI Promaster S

- Comprovació física de la bona marxa del rellotge. Màquina BERGEON    Cyclotest    (per rellotges automàtics)

 

Bàsicament, aquest es el protocol per diagnosticar i reparar adeqüadament un rellotge sencill de polsera.

Canvi de polsadors del  Cronògraf Automàtic TAG-HEUER Ref. CN211A. (500 metres). Juntes de goma - Hermetisme - Impermeabilitat

                                    Repàs i Verificació rellotge Automàtic.

Moviment automàtic, calendari. PIAGET 1205P. El més pla del món, amb 3,00 mm. de gruix. Els acabats son a l'estil de Côtes de Genève, platina perlada, visos blaus i ponts bisellats. Micro-rotor de l'automàtic feta amb or rosa amb l'escut de Piaget gravat.
Moviment automàtic, calendari. PIAGET 1205P. El més pla del món, amb 3,00 mm. de gruix. Els acabats son a l'estil de Côtes de Genève, platina perlada, visos blaus i ponts bisellats. Micro-rotor de l'automàtic feta amb or rosa amb l'escut de Piaget gravat.

Reparació rellotges mecànics cronòmetres, cronògrafs i complicacions.

Reparació rellotge Cronèmetre

"ROLEX"

Automàtic de Sra.

                    Reparació rellotge automàtic de Sra. "IWC". Cal.4425 =44

           

           Reparació

rellotge de Sr. Automàtic

           "OMEGA"

Reparació rellotges quars.

Reparació rellotge Crono/quars

TISSOT. Calibre ETA 251.272

Reparació rellotges butxaca.

Reparació rellotge butxaca

A.WEBB 1885

 

Màquina: Anglessa semi catalina amb roda de cargol i cadena. Firmada "A. Webb". Augt 1885.

Caixa: Tipus Caçador, de plata amb dobles tapes. Tapa adicional protectora de la màquina, amb l'esfera pintada. Inscripció "A" 8628 i diferens punxunades del lloc on es va fer. Diàmetre 49mm + 6mm amb l'anella.

Esfera: Esmaltada blanca, en perfecte estat. Nº romans negres. Petit segunder a les 6.

 

Reparació rellotge  butxaca

Tipus “ROSKOPF”.

 

 

                                                     Un altre "ROSKOPF"

      Rellotge americà "WALTHAM". Caixa firmada T. SHARPLES BLACKBURN

Taller de rellotges de tamany gran

Part del taller on reparem les màquines més grans.

Els rellotges de paret, despertadors, rellotges de taula i de peu són tractats amb especial atenció, doncs molts d'ells ja tenen una edat avançada.

Els desmuntem completament fins la última peça i els hi fem un primer rentat manual per poder comprovar l'estat real en que és troben.

Inspeccionem les rodes, pivots, centres de metall, cordes, palanques, molles, platines, es a dir, totes i cada una de les peces que conformen la màquina d'un rellotge. Seguidament canviem els centres de metall defectuosos, esmerilem i polim els pivots de les rodes i si cal els fem nous al torn. Afinem les entalladures de peces i palanques i el dentat de les rodes. Comprovem els jocs axials i laterals de les rodes, polim  platines i rodes i finalment quan tot sembla que està ja en perfectes condicions de funcionament, netegem a fons totes les peces amb els aparells d'ultra sons i assecat posterior. Màquines ELMA Becosonic 60H i ULTRASONIC LC 30H

Quan tenim totes les peces en perfecte estat, iniciem el muntatge i lubrificació de totes les parts. Cal tenir en  compte que cada part que conforma la màquina d'un rellotge necessita una lubrificació particular i diferent. Cal utilitzar olis especials diferents i de viscositats diverses en la seva justa mesura. 

Un cop finalitzat tot el muntatge, nomes ens queda comprovar l'afinació de la màquina. I ja ho tenim!.

Reparar bé una màquina antiga que ha sofert un desgast considerable, es una tasca, a voltes, feixuga. Les hores no comptem, sempre cal dedicar-hi hores de més i si no fos per l'atractiu d'aquesta feina artesanal que personalment tant m'agrada, difícilment es veuria recompensat el nostre treball.

 

REPARACIÓ RELLOTGE MODERNISTA. MÀQUINA PARIS

PEPARACIÓ RELLOTES COMTOIS (Morez)

Reparació rellotge de paret "AUSONIA". New York

Reparació pivot trencat roda rellotge pared

Ens trobem davant duna reparació bastant corrent dels rellotges de sobretaula i de pared. Concretament tenim una roda amb el pivot trencat.

Hi han dos camins a seguir per fer-ne la reparació:

a) insertar sobreposat a l'eix de la roda on hi ha el pivot trencat, un eix nou de més diàmetre, per posteriorment tornejar el pivot nou. 

 

Exemple

Exemple de sobreposar un eix nou més gruixut a l'existent.

b) la segona opció, és taladar perpendicularment l'eix on hi ha el pivot trencat, i insertar-hi una ànima d'àcer nova, per tal de formar el nou pivot.

 

EL PRIMER CRONÓGRAFO DE LA HISTÓRIA

Aquest es possiblement el primer cronògraf de la història.

Va ser descobert a començaments de l'any 2013 en una subhasta de guardatemps antics.

Es tracta del compte-tierce de Louis Moinet, construït per aquest genial rellotger francès durant els anys 1815 i 1816

Aquest moviment, oscila a 216.000 alternàncies/hora (30 Hz), una frecuència inimaginable en aquella època - no seria superada fins 100 anys desprès per el Mikrograph de Heuer amb les seves 360.000 alternàncies/h-. Li proporciona una presició de 1/60 de segon.

Les seves diferents esferes, totalitzen segons, minuts, hores i l'agulla central totalitza 1/60 de segon.

 

 

 

Este es posiblemente el primer cronógrafo de la historia.Fue descubierto a principios del año 2013 en una subasta de guardatemps antiguos.

Se trata del compte-tierce de Louis Moinet, construido por este genial relojero francés durante los años 1815 y 1816.

Este movimiento, oscila a 216.000 alternancias / hora (30 Hz), una frecuencia inimaginable en aquella época - no sería superada hasta 100 años después por el Mikrograph de Heuer con sus 360.000 alternàncies/h-. Le proporciona una precisión de 1/60 de segundo.

Sus diferentes esferas totalizan segundos, minutos, horas i la aguja central contabiliza 1/60 de segundo.