L’OFICI DEL RELLOTGER

 

El meu ofici de rellotger és molt antic i ha canviat molt al llarg dels anys.

És un ofici artesà  on la Tècnica Professional i l’estima per les màquines del temps, els rellotges, són del tot imprescindibles per reparar-los i mantenir-los en bones condicions de funcionament. L’art de la rellotgeria, es una barreja de matemàtiques, astronomia, un xic d’inventiva, molt de sentit comú i sobretot una gran estima per la feina ben feta. A tot això hi afegirem tres qualitats necessàries: vista, pols i molta paciència, i moltes hores d’experiència. Aleshores estarem en condicions per realitzar un ràpid i bon diagnòstic de les avaries en els rellotges i  fer-ne la reparació adient.

 

 

PETITES MARAVELLES DE LA RELLOTGERIA

EL PRIMER CRONÓGRAFO DE LA HISTÓRIA

Aquest es possiblement el primer cronògraf de la història.

Va ser descobert a començaments de l'any 2013 en una subhasta de guardatemps antics.

Es tracta del compte-tierce de Louis Moinet, construït per aquest genial rellotger francès durant els anys 1815 i 1816

Aquest moviment, oscila a 216.000 alternàncies/hora (30 Hz), una frecuència inimaginable en aquella època - no seria superada fins 100 anys desprès per el Mikrograph de Heuer amb les seves 360.000 alternàncies/h-. Li proporciona una presició de 1/60 de segon.

Les seves diferents esferes, totalitzen segons, minuts, hores i l'agulla central totalitza 1/60 de segon.

 

 

 

Este es posiblemente el primer cronógrafo de la historia.Fue descubierto a principios del año 2013 en una subasta de guardatemps antiguos.

Se trata del compte-tierce de Louis Moinet, construido por este genial relojero francés durante los años 1815 y 1816.

Este movimiento, oscila a 216.000 alternancias / hora (30 Hz), una frecuencia inimaginable en aquella época - no sería superada hasta 100 años después por el Mikrograph de Heuer con sus 360.000 alternàncies/h-. Le proporciona una precisión de 1/60 de segundo.

Sus diferentes esferas totalizan segundos, minutos, horas i la aguja central contabiliza 1/60 de segundo.