BENVINGUTS / BIENVENUE/WELCOME/BIENVENIDOS

En aquest espai web hi trobaràs un ampli ventall d'informacions sobre el nostre ofici. Aquestes informacions estan orientades per a donar un millor servei als nostres clients amants dels rellotges i col·leccionistes.

Els rellotges i els nostres tallers us seran presentats per tal que pogueu conèixer millor el que fem i com ho fem.

El nostre ofici professional de RELLOTGER serà tractat en tota la seva dimensió.

Benvinguts a al món dels rellotges.

                                                --------------------

 

Dans cet espace web, vous trouverez de nombreuses informations sur notre métier. Ces informations visent à offrir un meilleur service à nos clients amateurs de montres et collectionneurs.

Les montres et nos ateliers vous seront présentés afin que vous puissiez mieux connaître ce que nous faisons et comment nous le faisons.

Notre métier professionnel d'HORLOGER sera traité dans toutes ses dimensions.

Bienvenue dans le monde des montres.

                                                 -------------------- 

 

In this web space you will find a wide range of information about our profession. This information is aimed at providing a better service to our customers who are lovers of watches and collectors.

The watches and our workshops will be introduced to you so that you can get to know better what we do and how we do it. 

Our professional trade of WATCHMAKER will be treated in all its dimensions. 

Welcome to the world of watches.

                                                  --------------------

 

En este espacio web, encontaréis multitud de informaciones relativas a nuestro oficio. Estas informaciones estan orientadas para dar un mejor servicio a nuestros clientes amantes de los relojes y coleccionistas

Los relojes y nuestros talleres se os presentaran con el fin de que conozcáis mejor lo que hacemos i como lo hacemos.

Nuestro oficio profesional de RELOJERO, será tratado en toda su dimensión.

Bienvenidos al mundo de los relojes.

 

Un del pares de la Rellotgeria:

 

A.-L. Breguet

(Neuchâtel 1747-1823)

 

Precursor de l'Art aplicat a la Rellotgeria.

Gran estudiós i inventor de mecanismes micromecànics extraordinàris.

 

Aquí podem veure un dels seus rellotges. Gran complicació amb avenços de soneria gong amb repetició i la primera protecció contra els cops per  els pivots del volant

Restauració rellotge "BREGUET" Nº Sèrie 379

BREGUET Nº Sèrie 379

 • Rellotge LluÍs XVI
 • Circa 1785
 • Punxonat. Nº Sèrie 379
 • Col·lecció Particular.
 • Construït sota la supervisió del Gran Mestre rellotger Jean-Antoine Lepine.
 • Escapament "cilindre amb robí", inventat per Breguet.
 • Espiral equipat amb compensació tèrmica.
 • Soneria de quarts i hores "À Toc". Els martells actuen directament sobre la caixa del rellotge
 • Caixa en Restauració. Màquina de 47mm.
 • Barrilet lliure, sensa pont.
 • Esfera esmaltada blanca, sobre coure, amb el nom del constructot "Breguet".

EL PRIMER CRONÓGRAFO DE LA HISTÓRIA

Aquest es possiblement el primer cronògraf de la història.

Va ser descobert a començaments de l'any 2013 en una subhasta de guardatemps antics.

Es tracta del compte-tierce de Louis Moinet, construït per aquest genial rellotger francès durant els anys 1815 i 1816

Aquest moviment, oscila a 216.000 alternàncies/hora (30 Hz), una frecuència inimaginable en aquella època - no seria superada fins 100 anys desprès per el Mikrograph de Heuer amb les seves 360.000 alternàncies/h-. Li proporciona una presició de 1/60 de segon.

Les seves diferents esferes, totalitzen segons, minuts, hores i l'agulla central totalitza 1/60 de segon.

 

 

 

Este es posiblemente el primer cronógrafo de la historia.Fue descubierto a principios del año 2013 en una subasta de guardatemps antiguos.

Se trata del compte-tierce de Louis Moinet, construido por este genial relojero francés durante los años 1815 y 1816.

Este movimiento, oscila a 216.000 alternancias / hora (30 Hz), una frecuencia inimaginable en aquella época - no sería superada hasta 100 años después por el Mikrograph de Heuer con sus 360.000 alternàncies/h-. Le proporciona una precisión de 1/60 de segundo.

Sus diferentes esferas totalizan segundos, minutos, horas i la aguja central contabiliza 1/60 de segundo.