CANVI DE CENTRE DE METALL (BOUCHON)

L'avaria que se'ns presenta es força comú. Els centres de metall (llautó o bronze) on girant els eixos d'acer de les rodes, perden la seva centri citat, a causa del desgast que pateixen amb aquest moviment dels eixos.

Aleshores, aquests centres de metall o bouchons queden deformats i els eixos amb les seves respectives rodes no giren en la seva posició inicial, provocant una avaria que comporta que el rellotge deixi de funcionar.

Quan es tracta de centres de metall petits, els rellotgers ja tenim fornitures i recanvis per poguer fer la reparació.

En aquesta fotografia podem veure un assortit de Centres de Metall calibrats.

Ara bé, quan es tracta d'un centre de metall de grans dimensions (primera fotografia) aleshores hem de  fer-lo a mida. Hem d'anar cap  al torn, prendre mides i treballar-lo fins a aconseguir els diàmetres que busquem.

Un cop tot ben ajustat, de ben segur que el rodatge d'aquest rellotge  anira d'alló més fi.

EL PRIMER CRONÓGRAFO DE LA HISTÓRIA

Aquest es possiblement el primer cronògraf de la història.

Va ser descobert a començaments de l'any 2013 en una subhasta de guardatemps antics.

Es tracta del compte-tierce de Louis Moinet, construït per aquest genial rellotger francès durant els anys 1815 i 1816

Aquest moviment, oscila a 216.000 alternàncies/hora (30 Hz), una frecuència inimaginable en aquella època - no seria superada fins 100 anys desprès per el Mikrograph de Heuer amb les seves 360.000 alternàncies/h-. Li proporciona una presició de 1/60 de segon.

Les seves diferents esferes, totalitzen segons, minuts, hores i l'agulla central totalitza 1/60 de segon.

 

 

 

Este es posiblemente el primer cronógrafo de la historia.Fue descubierto a principios del año 2013 en una subasta de guardatemps antiguos.

Se trata del compte-tierce de Louis Moinet, construido por este genial relojero francés durante los años 1815 y 1816.

Este movimiento, oscila a 216.000 alternancias / hora (30 Hz), una frecuencia inimaginable en aquella época - no sería superada hasta 100 años después por el Mikrograph de Heuer con sus 360.000 alternàncies/h-. Le proporciona una precisión de 1/60 de segundo.

Sus diferentes esferas totalizan segundos, minutos, horas i la aguja central contabiliza 1/60 de segundo.