FER PIVOT NOU AL TORN

Podem apreciar el gran desgast que té aquest pivot de la Roda 1ª d'un rellotge Comtoise.

 

Aquesta roda aguanta la força molt forta que li transmet la roda de cub de la marxa del rellotge.

 

És per aquest motiu i pel nul manteniment d'olis que ha tingut aquesta màquina, ara ens trobem amb aquest problema mecànic.

Hem de  fer un pivot nou..

 

 

El primer que cal, és llimar el pivot fet malbé i deixar l'eix de la roda amb un pla perfecte.

 

Res millor que un bon torn per fer-ho.

Buscarem un fil d'acer del gruix que ens calgui, donant sempre un petit marge per retocar-lo després si cal. 

 

És a dir la mida + unes dècimes de més.

Muntarem la roda en el torn, i marcarem la posició exacta on hem de foradar. No cal dir que la calibració del torn ha de ser perfecte.

 

Primerament, farem servir les broques de centrar, per després perforar l'acer amb una broca HSS amb un 5% de cobalt. En aquest cas, estem parlant d'una broca de 2mm de diàmetre.

 

Perforarem amb molt de compte i a una velocitat no gaire elevada. Uns 250-300 Rpm.

 

Farem entrar i sortir la broca, desplaçant el contrapunt. Això és indispensable, així tota la ferralla va sortint del forat que estem fent. Aquestes broques treballant molt bé, però millor posar-hi sempre unes gotetes d'oli especial per perforar metalls.

 

Hem de fer un forat 3 vegades més llarg que la mida del nou pivot. Això assegurarà la seva resistència

 

 

Un cop el forat fet, posarem en el seu interior unes gotes d'adhesiu especial per a metalls i entrarem el nou eix.

 

Aquesta operació la farem amb un punxó i martell donant cops suaus. Quan el so canvií, voldrà dir que ja tenim l'eix al final del seu recorregut.

 

Quasi bé ja ho tenim.

 

Ara l'últim pas és esmerilar i brunyir bé el nou pivot, donant-li un petit punt d'arrodoniment a la seva punta, tal i com tenen la gran majoria de pivots d'aquests rellotges Comtoise o Morez

A la següent imatge, podeu comprovar l'extrema exactitud del meu torn.

EL PRIMER CRONÓGRAFO DE LA HISTÓRIA

Aquest es possiblement el primer cronògraf de la història.

Va ser descobert a començaments de l'any 2013 en una subhasta de guardatemps antics.

Es tracta del compte-tierce de Louis Moinet, construït per aquest genial rellotger francès durant els anys 1815 i 1816

Aquest moviment, oscila a 216.000 alternàncies/hora (30 Hz), una frecuència inimaginable en aquella època - no seria superada fins 100 anys desprès per el Mikrograph de Heuer amb les seves 360.000 alternàncies/h-. Li proporciona una presició de 1/60 de segon.

Les seves diferents esferes, totalitzen segons, minuts, hores i l'agulla central totalitza 1/60 de segon.

 

 

 

Este es posiblemente el primer cronógrafo de la historia.Fue descubierto a principios del año 2013 en una subasta de guardatemps antiguos.

Se trata del compte-tierce de Louis Moinet, construido por este genial relojero francés durante los años 1815 y 1816.

Este movimiento, oscila a 216.000 alternancias / hora (30 Hz), una frecuencia inimaginable en aquella época - no sería superada hasta 100 años después por el Mikrograph de Heuer con sus 360.000 alternàncies/h-. Le proporciona una precisión de 1/60 de segundo.

Sus diferentes esferas totalizan segundos, minutos, horas i la aguja central contabiliza 1/60 de segundo.