Reparació CRONOGRAF AUTOMÀTIC FERRARI. Calibre. ETA Valgranges A07.211

Reparació rellotge de RATERA o Lackschilduhr. Reparación reloj de RATERA o Lackschilduhr.

 

Antic rellotge ratera o lackschilduhr, fabricat a Alemanya, a la zona de Furtwagen. De fabricació artesanal, en fusta lacada, els quatre cantons de l'esfera estan decorats amb subtils litografies, a la part superior apareix un paisatge de la zona. A la part superior del rellotge, tenim la campana de bronze de la soneria de les hores i mitges, amb el martell colpejador, a la part inferior apareixen les cadenes, les  peses i el pèndol.  Com molts d’aquests rellotges, la soneria despertador ja no hi és.

Aquests rellotges de paret van començar a fabricar-se a mitjan el segle XVIII i des de llavors han estat un dels principals motius decoratius a les llars. El nom de ratera, li ve per la semblança a les rateres que s'utilitzaven en aquella època. Tenim que pensar que és un rellotge molt antic, on tota la maquinaria, llevat de rodes i palanques, és de fusta.

El rellotge es troba en un estat pèssim. De ben segur que fa molt de temps que no funciona.

Un primer cop d’ull, i sorpresa !, una termita ha fet de les seves..

 

També veiem la gran quantitat de “corcs” que han fet feina a la fusta. Molta brutícia i ferritja oxidada.

Comencem la reparació treient les agulles i l’esfera. Les portes laterals del rellotge no hi son. Desenganxem les peses i despassem les cadenes de les rodes de cub que les aguanten.

Efectivament, l’estat del rellotge és deplorable. Òxid a pinyons, eixos i rodes i el que és més preocupant:

els dentats de les rodes, estan completament menjats, pel canto que suporten la força de les peses.

 

En primer lloc li donem un rentat, sense desmuntar –lo, amb els ultrasons.  

Ho acabem de netejar amb alcohol isopropílic. Seguidament desmuntem completament tot el rellotge

Comencem a fer un tractament per la car coma i per tapar tots els forats amb massilla per fusta.

Un cop ben neta la caixa, li donarem una imprimació suau de vernís-oli transparent. Construirem unes  portelles laterals, doncs li mancaven.

Ara ja podem iniciar la reparació de la maquinaria. Separarem la part de la marxa de la soneria i els hi farem un tractament segons l’estat en que es trobin. Malauradament, aquest rellotge ha funcionat durant molts anys i el seu desgast dels metalls és molt gran. Reférem dents i pivots..

Roda per roda, polim i brunyim tots els pivots per deixar-los completament lliures de ratlles i perfectament en bon estat. Els pivots de les rateres no son completament cilíndrics, tenen una petita forma de pera.

A la imatge de la dreta podem veure els buchons. Aquestes petites peces cilindriques, són on els pivots de les rodes giren. En tenim que posar varis de nous.

Ja hem comentat el gran desgast de les dents de les rodes. Aquí ho podem veure explícitament. Només hi ha una manera d’arreglar-ho tot el possible i és amb la llima de ma, dent per dent. Feina feixuga i llarga

RECONSTRUCCIÓ  PINYÓ DE PASSADORS O GÀBIA.  RODA DE LA MARXA

Quan ja tenim totes les rodes, palanques eixos i centres de metall reparats, donem un potent bany de neteja a tot el rellotge, detergent especial i ultra-sons, amb el seu posterior aclarit

A la següent fotografia podem veure el abans i el després del rodatge de la marxa del rellotge.

La part de la soneria d’aquest rellotge és realment antiga. És un sistema de roda comptadora d’hores.

Aquest sistema, té una particularitat: es pot descomptar. Que vol dir exactament això, doncs ni més ni menys  que a vegades i  per circumstàncies varies, el rellotge pot marcar una hora i la soneria tocar-ne una altre.

Normalment, els rellotges amb aquesta soneria portaven un disparador especial, que servia per sincronitzar el que marcaven les agulles amb el toc de les hores. Concretament AQUEST RELLOTGE NO EN PORTAVA.

 

 

Iniciarem la reparació de la part de la soneria. Tal i com ja hem fet amb la marxa, polirem roda per roda totes les peces i palanques, modificant tot el que estigui malmès. És tal el desgast de les dents de les rodes, que ens veiem amb el repte de girar algunes de les llantes per tal de que la força que imprimeixen les dents als pinyons corresponents, ho facin amb el canto no desgastat. Una feinada !.

RECONSTRUCCIÓ PINYÓ DE PASSADORS O GÀBIA. RODA SONERIA

Aquí ja podem veure totes les peces de la soneria netes. 

Bouchon central fet mal bé. En farem un de nou. 

Les dents d’aquesta roda-trinquet. Repassades una per una amb la llima de canto.

Arribats aquest punt, ja podem muntar la par de la marxa, per poder comprovar el seu bon funcionament.

 

Les cadenes del rellotge, també s’han polit i les anelles, s’han tancat amb unes alicates una per una, doncs al llarg dels anys i degut al pes de les peses, sempre s’obren una mica. Això sí que és feixuc i llarg..

Funciona molt bé.

Posteriorment, ja iniciem la fase de muntatge final. Grasses i olis especials seran els encarregats de protegir el mecanisme i vetllar pel seu bon funcionament.

L’esfera també l’hem curat.

Comprovarem el bon funcionament del rellotge i afinarem la seva exactitud. Aquesta exactitud ens la dona el pèndol. No és un rellotge de quars, amb exactitud de segons, però m’ha sorprès la bona marxa que té.

REPARACIÓ ACABADA.

Reparació rellotge de paret GUSTAV BECKER

DE QUIN RELLOTGE PARLEM I LA SEVA REPARACIÓ

REPARACIÓ RELLOTGE DE PARET AMB SONERIA D’HORES I MITGES

 

GUSTAV BECKER

UNA MICA DE HISTÒRIA

 

Història de l'empresa de rellotges de Gustav Becker

 

Àustria i Alemanya

Un dels rellotgers alemanys de millor qualitat/més coneguts de mitjans a finals del segle XIX va ser Gustav Becker. Nascut el 1819, Becker es va formar com a rellotger a Alemanya i Àustria. El 1850 va obrir tallers a Friburg, Silèsia, Alemanya el 1850. Inicialment, Becker va lluitar amb ajuda sense formació, però va guanyar la "Medaille d'Or" de disseny a l'Exposició Comercial de Silèsia de 1852. Becker va incorporar aquella primera medalla i les seves inicials, GB, a la seva marca registrada i, com veureu a continuació, a molts components dels seus rellotges, des de muntatges de moviment fins a separadors de paret fins a plats i politges.

 

Aquest premi li va donar el reconeixement que necessitava atraure artesans qualificats als seus tallers. Van seguir nombrosos premis i certificats, d'exposicions comercials tan llunyanes com Austràlia i tan a prop de casa com Viena. Era molt hàbil per aprofitar aquesta nova notorietat en benefici de la seva empresa comercial.

 

 

Els rellotges Becker no són massa difícils d'identificar. Fins al 1880 i la introducció del mecanisme accionat per molla, gairebé tots els rellotges de Gustav Becker eren rellotges de paret reguladors de pes. Els rellotges de Becker porten la seva marca registrada i el seu número de sèrie al dial i els pesos solen estar marcats amb les seves inicials. Els números de sèrie fan referència a l'any de fabricació, de manera que determinar l'edat és molt senzill. Un excel·lent recurs per a aquesta informació i més està disponible al llibre "The Gustav Becker Story", de Karl Kochmann, i "Gustav Becker Clocks", de TD Ly.