· 

REPARACIÓ DESGAST CENTRE BARRILET MARXA COMTOISE

Es tracta d'un Barrilet de la part de la marxa d'un rellotge Comtoise (Morez). Aquest barrilet té la particularitat que porta doble trinquet. Concretament, es diu barrilet compensat. Aquest doble trinquet serveix per quan donem corda al rellotge. El barrilet no pateix perquè no té retrocés i el rellotge continua funcionant amb tota normalitat mentre aixequem el pes que és la força motriu d'aquest tipus de rellotge.

En el cas que ens ocupa, teníem una averia amagada, doncs si no es desmunta completament tot aquest mecanisme, fora del tot impossible detectar el gran desgast a la par central interior on gira l'eix del barrilet.

Com es pot comprovar, el forat central on gira l'eix età completament esbiaixat, degut al nul manteniment que ha tingut el rellotge. L'eix d'acer s'ha menjat el llautó molt més tou. La reparació consistirà en fer un encaix gran, per tal de soldar-hi un tros gruixut de llautó, que prèviament el tallarem a la mida exacte de l'encaix fet.

Soldarem amb estany i després llimarem la peça fins arranar-la a la llanta de la roda. Posteriorment escariarem fins aconseguir el diàmetre exacte de l'eix. Brunyirem el forat i ja finalment polirem la roda.

EL PRIMER CRONÓGRAFO DE LA HISTÓRIA

Aquest es possiblement el primer cronògraf de la història.

Va ser descobert a començaments de l'any 2013 en una subhasta de guardatemps antics.

Es tracta del compte-tierce de Louis Moinet, construït per aquest genial rellotger francès durant els anys 1815 i 1816

Aquest moviment, oscila a 216.000 alternàncies/hora (30 Hz), una frecuència inimaginable en aquella època - no seria superada fins 100 anys desprès per el Mikrograph de Heuer amb les seves 360.000 alternàncies/h-. Li proporciona una presició de 1/60 de segon.

Les seves diferents esferes, totalitzen segons, minuts, hores i l'agulla central totalitza 1/60 de segon.

 

 

 

Este es posiblemente el primer cronógrafo de la historia.Fue descubierto a principios del año 2013 en una subasta de guardatemps antiguos.

Se trata del compte-tierce de Louis Moinet, construido por este genial relojero francés durante los años 1815 y 1816.

Este movimiento, oscila a 216.000 alternancias / hora (30 Hz), una frecuencia inimaginable en aquella época - no sería superada hasta 100 años después por el Mikrograph de Heuer con sus 360.000 alternàncies/h-. Le proporciona una precisión de 1/60 de segundo.

Sus diferentes esferas totalizan segundos, minutos, horas i la aguja central contabiliza 1/60 de segundo.