· 

Introducció a la reparació de rellotges antics

El motiu d'aquest Blog és poder transmetre les meves vivències i coneixements com a professional rellotger durant molts anys. Mantenir un contacte obert amb tots els afeccionats a aquest món de les màquines del temps. I alhora compartir i ajudar en tot el possible per aclarir els dubtes tècnics que es presentin a cada un de vosaltres.

 

Reparar satisfactòriament els rellotges que  fa molts anys que estan en funcionament no és una tasca fàcil. És molt més feixuga que la reparació de rellotges moderns. Exigeix més temps ja que moltes vegades, les anomalies, trencaments, desgasts, conservació de materials i restauració dels mateixos són gairebé interminables.

 

Quan parlem de rellotges antics, estem parlant de restauracions i no de reparacions. L'estudi dels mateixos ens permetrà en la mesura del possible, tornar-los al seu estat original. Altres vegades per contra, ens haurem de conformar a millorar els seus deterioraments i poca cosa més.

 

Per mi és un orgull la meva professió. He tingut bons mestres i professors d'aquest Ofici. Menció especial pel meu Pare, en Ramon Viñolas, el primer de tots ells.

És una satisfacció poder engrandir aquest art de la mecànica rellotgera i els seus secrets.

 

No hi ha satisfacció més gran després d'un treball complicat que veure el resultat final i poder sentir els batecs d'aquestes maquines fantàstiques que són els Rellotges.

 

Una salutació a tots i no oblideu:

 

" AMICS DELS RELLOTGES VENIU CAP AQUÍ".

"AMIGOS DE LOS RELOJES VENIR AQUÍ".

"WATCH FRIENDS COME HERE".

"AMIS D'HORLOGERIE VENIR ICI".

 

                                                  -----------------------

 

El motivo de este Blog es poder transmitir mis vivencias y conocimientos como profesional relojero durante muchos años. Mantener un contacto abierto con todos los aficionados a este mundo de las máquinas del tiempo. Y a la vez compartir y ayudar en todo lo posible a despejar dudas técnicas que se os presenten.

Reparar satisfactoriamente los relojes que  llevan muchos años en funcionamiento no es tarea fácil. Es mucho más ardua que la reparación de relojes modernos. Exige mayor tiempo, pues a veces las anomalías, roturas, desgastes, conservación de materiales y restauración de los mismos son casi interminables.

Cuando hablamos de relojes antiguos, estamos hablando re restauraciones y no de reparaciones.

El estudio de los mismos, nos permitirá en la medida de lo posible, devolverles a su estado original. Otras veces por contra, nos tendremos que conformar con arreglar sus deterioros y poca cosa más.

Para mí es un orgullo mi profesión. He tenido grandes y buenos maestros y profesores del Oficio. Mención especial para mi Padre Ramón Viñolas, el primero de todos ellos.

Es una satisfacción poder engrandecer este arte de la mecánica relojera.

No hay satisfacción más grande después de un arduo trabajo, que ver el resultado final y poder oir los latidos de estas maquinas fantásticas que son los Relojes.

Un saludo a todos y no olvidéis:

"AMICS DELS RELLOTGES VENIU CAP AQUÍ". 

"AMIGOS DE LOS RELOJES VENIR AQUÍ".

"WATCH FRIENDS COME HERE".

"AMIS D'HORLOGERIE VENIR ICI"

Escribir comentario

Comentarios: 0

EL PRIMER CRONÓGRAFO DE LA HISTÓRIA

Aquest es possiblement el primer cronògraf de la història.

Va ser descobert a començaments de l'any 2013 en una subhasta de guardatemps antics.

Es tracta del compte-tierce de Louis Moinet, construït per aquest genial rellotger francès durant els anys 1815 i 1816

Aquest moviment, oscila a 216.000 alternàncies/hora (30 Hz), una frecuència inimaginable en aquella època - no seria superada fins 100 anys desprès per el Mikrograph de Heuer amb les seves 360.000 alternàncies/h-. Li proporciona una presició de 1/60 de segon.

Les seves diferents esferes, totalitzen segons, minuts, hores i l'agulla central totalitza 1/60 de segon.

 

 

 

Este es posiblemente el primer cronógrafo de la historia.Fue descubierto a principios del año 2013 en una subasta de guardatemps antiguos.

Se trata del compte-tierce de Louis Moinet, construido por este genial relojero francés durante los años 1815 y 1816.

Este movimiento, oscila a 216.000 alternancias / hora (30 Hz), una frecuencia inimaginable en aquella época - no sería superada hasta 100 años después por el Mikrograph de Heuer con sus 360.000 alternàncies/h-. Le proporciona una precisión de 1/60 de segundo.

Sus diferentes esferas totalizan segundos, minutos, horas i la aguja central contabiliza 1/60 de segundo.